วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติ หลวงปู่สาย อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน


พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส)
วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

เมื่อหลวงพ่อสายอายุได้ ๓๒ ปี ขณะที่ยังรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟ ได้ป่วยเป็นฝีประคำร้อยขึ้นรอบคอ ได้รักษาตัวโดยหมอแผนโบราณและเเพทย์แผนปัจจุบัน แต่ก็ไม่หายจากการเจ็บป่วย จึงเข้ากราบมอบตัวเป็นศิษย์ของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ท่านได้เมตตารักษาจนหายขาด อันเป็นเหตุให้หลวงพ่อสายเกิดความศรัทธาจึงขอบวชเป็นพระ หลวงพ่อเดิมท่านก็เมตตาจัดหาเครื่องอัฏฐบริขารให้ หลังจากบวชเเล้วได้จำพรรษาและศึกษาพระธรรมวินัยและเวทย์มนต์คาถาจากหลวงพ่อเดิมเป็นเวลา ๕ พรรษา เมื่อหลวงพ่อเดิมมรณภาพจึงออกเดินธุดงค์ตั้งเเต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ประวัติ
ชื่อ สาย นามสกุล ไกวัลศิลป์ 
วิทยฐานะ ม.๘ 
อาชีพ รับราชการรถไฟ 
บิดา นายเพิ่ม 
มารดา นางจันทร์ 
เกิดวันอาทิตย์แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล เกิดวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ตำบลหลานหลวง เขตนางเลิ้ง กรุงเทพฯ
อุปสมบทเมื่ออายุ ๓๒ ปี ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ วัดเขาทอง ตำบลเขาทอง อ.พยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมี พระครูนิรันตสีลคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์น้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ไชยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
บวชแล้วสังกัดวัดหนองโพธิ์ ต.หนองโพธิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีพระอาจารย์น้อย เตชปุญโญเป็นเจ้าอาวาส

บันทึกตำแหน่งหน้าที่การงาน
๑. ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือของเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๑/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
๒. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมวาจาอนุสาวนาจารย์ ตามหนังสือของเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๒/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
๓. ได้รับเเต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌายะ ตามหนังสือของสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เลขที่ ๖๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
๔. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะตำบล ตามหนังสือเลขที่ ๓/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
๕. ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุวรรณเสลาภรณ์ ตามหลังสีอสัญญาบัตร ลงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
๖. ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ ตามหนังสือเลขที่ จ.๑๓๔/๒๕๑๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
๗. ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิตามหนังสือ เลขที่ ๓/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๔ เข้ารับการอบรมเพื่อทำการเผยแพร่พระพุทธศาสนา "หน่วยพัฒนาการทางจิต" อภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัยวัดมหาธาตุฯ พระนคร รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๒ โดยมีสมเด็จพระวันรัตน์ เป็นประธานการอบรม พระกิตฺวุฑฺโฒภิกขุ เป็นผู้ดำเนินการอบรม

บันทึกการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อสาย อคฺควํโส
(คัดลอกจากสมุดบันทึกของหลวงพ่อสาย)

จากบ้านหนองโพธิ์เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๔๙๑ ปีชวด
ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย
มาอยู่วัดถมบ้านหมี่ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๒ มกราคม ๒๔๙๑
วัดเขาวงบ้านหมี่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๙๑ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๙๑
อยู่ทองเอน ตั้งแต่ วันที่ ๖ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๔๙๑
วัดประสุขเมืองอินทร์ ๒ เมษายน ๒๔๙๑
อยู่วัดค้างคาว ๓ - ๑๐ เมษายน ๒๔๙๑
อยู่บ้านแค ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๔๙๑
อยู่วัดหอระฆัง ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๔๙๑
อยู่บังขุด ๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๔๙๑
ดงคอน ๑๘ เมษายน ๒๔๙๑
วัดกำแพง ๑๙ เมษายน ๒๔๙๑
ในดง ๒๐ เมษายน ๒๔๙๑
บ้านนาจาริย์ทอง ๒๑ เมษายน ๒๔๙๑
ทุ่งโพธิ์ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๑
ทัพผึ้ง ๒๗ เมษายน ๒๔๙๑
ถ้ำวังคัน ๒๘ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๑
ทัพผึ้ง ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๑
ทัพหมัน ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๑
ทัพคล้าย ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๑
ทัพหลวง ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๑
หัวช้าง ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๙๑
วังพง ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๙๑
เขาวงพระจันทร์ ตั้งแต่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๑ รวม ๔ เดือน ๒๙ วัน
วังน้ำขาว ๑๙ ตุลาคม ๒๔๙๑
เขาดิน ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๑
บ่อแร่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๑
ท่าจั่น ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๑
อำเภอวัดสิงห์ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๑
พยุหะ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๑
หนองโพธิ์ ตั้งแต่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๑
เขาทอง ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๑
ทับกฤช ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ชุมแสง ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ไข่เน่า ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ดงตะขบ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ตะพานหิน ๕ พฤศจิกายh ๒๕๙๑
ทัพคล้อ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
เขาทราย ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
สามแยกป่าติ้ว ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ล่องคล้า ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
กองทูน ๑๑ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ขอนยางขวาง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
วังกระดี่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ท่าด้วง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
ถ้ำพระบ้านเจียง ตั้งแต่ ๒๐ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๑
กกสีเสียด ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๔๙๑
หนองเป็ด ๒ ธันวาคม ๒๔๙๑
บ้านโนนงิ้ว ๔ ธันวาคม ๒๔๙๑
หนองหอย ๕ ธันวาคม ๒๔๙๑
บ้านโจด ๖ ธันวาคม ๒๔๙๑
บ้านบัว ๗ ธันวาคม ๒๔๙๑
บ้านยาง อำเภอเกษตร ๘ ธันวาคม ๒๕๙๑
บ้านศาลา ๙ ธันวาคม ๒๔๙๑
บ้านเป้า ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑
ห้วยยาง ๑๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๑
บ้านหัน ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๑
วัดป่าชุมแพ ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๑
หว้าโงะ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๑
บ้านศาลา๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๑ ถึง ๒๔ เมษายน ๒๔๙๒
รวม ๓ เดือน ๒๕ วัน
ป่าสีเทพ ขอนแก่น ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๔๙๒
ป่าอุดร (หนองบัว) ๒๘ เมษายน ๒๔๙๒
วัดมีไชย (หนองคาย) ๒๙ เมษายน ๒๔๙๒
เวียงดุก ๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๒
ศรีเชียงใหม่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๒
ป่าดอยศรีเชียงใหม่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๒
กกซวก ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒
ผาตั้ง ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๒
แก้งใหม่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๒
บ้านหนอง ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๒
ปากมัง ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๒
ปากสม ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๙๒
ห้วยซวก ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๙๒
กกเลา ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๒
ผาแบน ๒๒ พฤษภาคม ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๒
รวม ๔ เดือน ๑๙ วัน (อำเภอเชียงคาน)
ป่าเชียงคาน ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๒
บ้านกลาง ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๒
น้ำพอน ๑๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๒
น้ำแคม ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๔๙๒
อำเภอท่าลี่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๒
หนองบัว ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๒
ห้วยตาด ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๒
อำเภอด่านซ้าย ๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๒
น้ำเลา ๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๒
นาตาดี ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๒
หัวนา ๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๒
นครไทย ๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๒
หนองกะท้าว ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๒
หลังเขา ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๒
หนองปรือ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๒
วังดินสอ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๒
อำเภอวังทอง ๔ - ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๒
บ้านชุมแสง ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๒
โคกมะตูม สนามบินพิษณุโลก ๙ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๒
จุฬามณี ๑๗ พฤศจิกายน ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๔๙๒ รวม ๓๐ วัน
บ้านใหม่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๒
หนองโพ ๑๘ เมษายน ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๓
อินทาราม (พยุหะ) ๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๓ รวม ๒๕ วัน
วัดพรมเขตต์ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓
แขกแม่โพธิ์ ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๔๙๓
พรมเขตต์ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๔๙๓
เขาหน่อ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๓
สลกบาตร ๑๓ มิถุนายน ๒๔๙๓
ดอนแตง ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๓
วัดสว่างอารมณ์ (กำแพงเพชร) ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๔๙๓
ลานดอกไม้ (อัมมฤต) ๑๗ มิถุนายน ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๓ รวม ๔ เดือน ๑๒ วัน
เกาะตำแย ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๓
ท่าแค (ระแหง) ๓๑ ตุลาคม ถึง ๓ มกราคม ๒๔๙๔ รวม ๒ เดือน ๔ วัน
นาขุนไกร (สุโขทัย) ๔ มกราคม ๒๔๙๔
บ้านนา ๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๔
ไผ่ล้อม (ระแหง) ๑๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๔
ลานดอกไม้ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
ในเรือ (ศาลเจ้า) กำแพง ๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
พยุหะ (วัดอินทร์) ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
หนองโพธิ์ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๕ รวม ๕ เดือน ๒๗ วัน
วัดตาปาน ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๕
ทุ่งนาบ้านกรำ ๖ พฤษภาคม ๒๔๙๕
เขาอุทัย ๗ พฤษภาคม ๒๔๙๕
หนองพังค่า ๘ พฤษภาคม ๒๔๙๕
หนองหญ้า ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๕
หนองนกยูง ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๕
ท่าชะอม ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๕
ประดู่ยืน ๑๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๙๕
อีพุ่ง ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๕
ทัพหมัน ๓๐ พฤษภาคม ถึง ๑ มิถุนายน ๒๔๙๕
กกเต็น ๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๕
วังกุ่ม ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๕
ทัพกระดาษ ๒๓ มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๔๙๕
หนองอีเปาะ ๕ กรกฎาคม ถึง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ รวม ๔ เดือน ๑๗ วัน
พุน้ำร้อน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๕
หนองขอน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๕
หนองปรือ ๒๓ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕
โป่งช้าง ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๔๙๕
ท่าลำใย ๒ ธันวาคม ๒๕ ๔๙๕
เขาเหล็ก ๓ ธันวาคม ๒๔๙๕
เบ็งเช้อโค ๔ - ๕ ธันวาคม ๒๔๙๕
แม่พลู (ตีนตก) ๖ - ๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๕
ถ้ำองจุ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๕
ปลายนาสวน ๑๓ - ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๕
บ้านด่าน ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๕
ปรังกาสี ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๕
ท่าขนุน ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๕ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ รวม ๒ เดือน ๑ วัน
วังปะโท่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
ผาผึ้ง ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
วังกะหรือนิเถะ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๔๙๖
สะนิผ้อง ๓ มีนาคม ๒๔๙๖
ทิมู้คี่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๔๙๖
มิเซ้าจะเติ๊ก ๗ มีนาคม ๒๔๙๖
ปรุงดี ๘ - ๙ มีนาคม ๒๔๙๖
ทิพู้จ่อง ๑๐ มีนาคม ๒๔๙๖
กุยยารี่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๖
โจกควะ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๔๙๖
มินตรท่า ๑๕ มีนาคม ๒๔๙๖
จอท่า ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๔๙๖
กุยยาไผ่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๔๙๖
ทุ่งเวด่ง ๒๖ มีนาคม ๒๔๙๖
แม่ตะลา ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๖
แม่ตะเจาะ ๒๘ มีนาคม ๒๔๙๖
คลองป่าสัก ๒๙ มีนาคม ๒๔๙๖
ท่าคะเน็ง ๓๐ มีนาคม ๒๔๙๖
หนองบัว ๒ - ๘ เมษายน ๒๔๙๖
ย่องก๊ง ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๔๙๖
สองแคว(ชอน็องคว๊ะ) ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๔๙๖
มะละแหม่ง (วัดต็องป็อก) ๑๙ เมษายน ๒๔๙๖
จะเมียว ๒๐ เมษายน ๒๔๙๖
โปโลโกง ๒๑ เมษายน ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๖
รวม ๔๐ วัน ได้ไปค้างคืนที่วัดจะอีน ๓ คืน สุธัมมาจารี ๒ คืน มุด่ง ๑๕ คืน
ตองกะเล ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖
มุด่ง ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๔๙๖
โครสด ๔ มิถุนายน ๒๔๙๖
เผ่าเส่ง ๕ มิถุนายน ๒๔๙๖
แวกะลิ ๖ - ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๖
อะรุดชาน ๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๖
ผาเปี๊ยะ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๖
เมียนิงโก้ง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๖
แวงโป้ก ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๔๙๖
คะเลโจ้ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๑๒ กรกฏาคม ๒๔๙๖
เปี่งโค ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๖
เปรามิเท่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๖
อะโปรัว ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖
ต๊าดแดน ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖
เกลิงโท่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๖
ยาลาดี้ ๒๐ กรกฎาศม ๒๔๙๖
กู่พาดู๊ (บีคี่) ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๙๖
วังกะ (สังขละบุรี) ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๖
ท่าขนุน (อำเภอทองผาภูมิ) ๒๕ กรกฎาคม ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๖
ในเรือเดินทาง ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖
กาญจนบุรี ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๖
กรุงเทพฯ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๖
หนองโพธิ์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๗
วัดปากคลอง (วัดสิงห์) ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๗
บ้านวังไผ่ (คลองแพรก นครสวรรค์) ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
ในเรือแดง ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
วัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ) ๔ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
เมืองกาญูจนบุรี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
ในเรือเดินทาง ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
ท่าขนุน (อำเภอทองผาภูมิ) ตั้งแต่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๐๔
ตะพาน ๘ มกราคม ๒๕๐๔
วัคศรีสวัสดิ์ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๐๔
ปลายนาสวน ๑๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๐๔
ถ้ำองจุ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๐๔
ปลายนาสวน ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๐๔
แม่พลู ๒๕ มกราคม ๒๕๐๔
บ้านกลาง ๒๖ มกราคม ๒๕๐๔
เจียงสละ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๔
น้ำพุ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๐๔
ตะเพินคี่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๐๔
ถ้ำตะเพิน ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
บ้านกล้วย ๓ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
พุบอน ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
สะนำ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
บ้านไร่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
ทัพหลวง ๑๑ กมภาพันธ์ ๒๕๐๔
จะวัด ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
อีพุ่ง ๑๕ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
ทองหลาง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๔ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึงวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ รวม ๒๓ วัน
คลองแห้ง ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔
โป่งข่อย ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๔
ป่าเลา ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๔
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๐๔ รวม ๓๙ วัน อยู่ที่วัดเขาบางแกรก
น้ำวิ่ง ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔
ประดู่ยืน ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๔
บ้านใหม่นาไร่เดียว ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๔
ชุมทำยาง ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔
หนองจิก ตั้งแต่ ๖ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๔ รวม ๙ วัน
วังน้ำขาว ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔
สะเดาซ้าย ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๔
คลองสาลี ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔
บ้านเปราะ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๔
วังซ่าน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔
บ้านวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๗ มิถุนายน ๒๔๐๔ รวม ๑๗ วัน
วังน้ำขาว ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๐๔
ตลุกไข่น้ำ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ รวม ๕ วัน
หินดาด ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๔
ตลิ่งสูง ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๔
คลองตาไว ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๔
ปางหวาย ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๔
สามเรือน ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๔
วังไซ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๔
ปีขาล ๒๕๑๗
๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๗ วัดใต้ กาญจนบุรี
๑๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๗ คลองสาลี ลาดยาว
๑ เมษายน ๒๕๑๗ ตลุกข่อยน้ำ
๒ เมษายน ๒๕๑๗ ท่าตาอยู่
๓ เมษายน ๒๕๑๗ ไร่หัวเขา (จ่า)
๔ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ปากด่าน
๓ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ เกาะตาซ้ง
๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ ประดู่ยืน
๔ มิถุนายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ โป่งข่อย (ไร่)
๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ พูเหม็นกลาง
๒ ธันวาคม ๒๕๑๗ พูเหม็นบน
๓ ธันวาคม ๒๕๑๗ น้ำพุ
๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ ทองหลาง
ปีเถาะ ๒๕๑๘
๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ ไผ่ล้อม (ตาก)
๙ มิถุนายน ๒๕๑๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๘ เขาถ้ำ
ปีมะโรง ๒๕๑๙
๑ มกราคม ถึง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ ไผ่ล้อม
๑๐ มีนาคม ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๑๙ นาโบสถ์
๑๓ เมษายน ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๑๙ ลาดยาว
๗ ธันวาคม ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๙ เขาถ้ำ
ปีมะเส็ง ๒๕๒๐
๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๐ ไผ่ล้อม
๑๔ มีนาคม ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๐ คลองลาน
๒๖ มีนาคม ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐ ปากคลองลาน
๒๙ มีนาคม ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๒๐ หนองกลางดง
๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๒๐ เพชรเจริญ
๑๖ เมษายน ๒๕๒๐ บ้านไร่คลองสะพาน
๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๒๐ บางตาไว
๑๙ - ๒๖ เมษายน ๒๕๒๐ ตากฟ้า
๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๒๐ แปลงสี่
๒๙ เมษายน ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๒๐ หนองกลางดง
๔ มิถุนายน ถึง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐ บ้านไร่ (กำแพงเพชร)
๒๖ กรกฎาคม ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ บ้านใหม่
๓๐ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ วังโบสถ์
ปีมะเมีย ๒๕๒๑
๑ มกราคม ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๑ วังโบสถ์
๑๓ มีนาคม ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๑ คลองลาน
๑๖ พฤษภาคม ถึง ๒๙ มิถุนายน เกาะตาซ้ง
๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๑ เพิงหมาแหงน
๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๑ แม่กาสี 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ บ้านเกา (ปากเหมือง) จนถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
๒๐ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๓ ดงอีบุก
๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๓ บ้านไร่

บันทึกการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อสาย อคฺควํโส 
คัดลอกจากหนังสืออนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑ ปี 
พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส) 
สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้

ข้อมูลจากเว็บ วัดท่าขนุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น